Garantii

NB! Garantii laieneb ainult doop.ee internetipoest ostetud toodetele.

doop ei jaga omapoolset garantiid, vaid vahendab tootja garantiid maaletoojate / esinduste kaudu.
Garantiihoolduse teostamise aluseks on Digibird OÜ poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade.
Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
Kaheaastane garantii kehtib ainult elektroonika osadele.
Rihmadele, kinnitustele ja korpusele kehtib 6- kuuline garantiiperiood ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele 2- aastane pretensiooni esitamise aeg, millest 6 kuu jooksul ilmnenud tehnilised rikked selgitab välja müüja.
Garantii ei laiene rikkele, mis on tingitud valest kasutamisest, kulumisest või füüsilisest vigastusest.
Transpordikulud katab ostja, juhul, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
doop ei väljasta asendustooteid garantiiremondi või veaselgitamise perioodiks!
Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

Tootjate hooldusesindused

APPLE ja SAMSUNG - LMT Retail & Logistics SIA Eesti Filiaal - Pärnu mnt. 139C, Tallinn 11317 - www.etsc.ee
NIKON - Arwest OÜ - Sõbra 41, Tartu 50106 - www.arwest.ee
SONY - Remondiekspert OÜ - Keemia 11-5, Tallinn 10616 - www.remondiekspert.ee